...........แด่เพื่อน........

การสนทนาใน 'OSAMA\' เริ่มโดย หน่อง_OSAMA, 27 สิงหาคม 2009

< Previous Thread | Next Thread >
 1. หน่อง_OSAMA

  หน่อง_OSAMA New Member Moderator

  2,849
  8
  0
  :D:D:D

  เ พื่ อ น หิ ว = กู พ า ไ ป กิ น
  เ พื่ อ น บิ น = กู แ ห่ ไ ป รั บ
  เ พื่ อ น ห ลั บ = กู ก้ อ ป ลุ ก
  เ พื่ อ น อ ย า ก ส นุ ก = กู จั ด ห้ า ย ย
  เ พื่ อ น อ ย า ก ไ ป ไ ห น = กู ไ ป ห ม ด
  เ พื่ อ น บ อ ก ใ ห้ ซั ด ห ม ด = กู ไ ม่ ขั ด
  เ พื่ อ น บ อ ก ใ ห้ จั ด = กู โ ท ร จิ ก
  เ พื่ อ น บ อ ก home sick = กู ป ล อ บ ใจ
  เ พื่ อ น อ ย า ก แ ด น ซ์ เ มื่ อ ไ ห ร่ = กู จ อ ง โ ต๊ ะ
  เ พื่ อ น กุ โ ค ต ร โ ก๊ ะ = กู โ ก๊ ะ พ อ ก้า น น น
  เ พื่ อ น บ อ ก เ บื่ อ มั น = กู เ บื่ อ ด้ ว ย
  เ พื่ อ น บ อ ก กู ซ ว ย = กู ก้ อ ซ ว ย กะ มั น
  เ พื่ อ น กู รั ก กั น = กู ส นั บ ส นุ น (555)
  เ พื่ อ น กุ ห ม ก มุ่ น = กู เ ตื อ น ส ติ (ไ ม่ไ ด้)
  เ พื่ อ น บ อ ก ไ ม่ ใ จ = กู ใ จ ก ว่ า
  เ พื่ อ น กู เ รี ย บ ร้ อ ย = กู ค อ ย ยุ
  เ พื่ อ น ช อ บ กิ น จุ = กู บ อ ก ส บ า ย
  เ พื่ อ น ช อ บ ม า ส า ย = กู สุ ด ท้ า ย ต ล อ ด
  เ พื่ อ น ห า ที่ จ อ ด = กู ซ้ อ น คั น
  เ พื่ อ น บ อ ก อ ย่ า เ ล ย = กู ไ ม่ ก ลั ว
  เ พื่ อ น ไ ป ไ ห น ไ ม่ ชั ว ร์ = กู stand by
  เ พื่ อ น บ อ ก จ ะ บุ ค ไว้ = กู โ อ เ ค
  เ พื่ อ น อ ย า ก กิ น M K = กู สั่ ง เ ป็ ด
  เ พื่ อ น ยั ง ทำ ง า น ไ ม่ เ ส ร็ จ = กู ร อ ไ ด้
  เ พื่ อ น อ ย า ก เ ป็ น คุ ณ น า ย = กู ก้ อ พ อ รู้
  เ พื่ อ น อ ย า ก กิ น yuu = กู รู้ เ จ อ ที่ ไ ห น
  เ พื่ อ น โ ท ร ไ ม่ รั บ = กู ก็ ห ลั บ อ ยู่
  เ พื่ อ น บ อ ก กู รู้ = กู โ ท ร ก ลั บ
  เ พื่ อ น กู เ ม า ห ลั บ = กู ขั บ ร ถ
  เ พื่ อ น บ อ ก ป ว ด ต ด = กู ต า ม ส บ า ย
  เ พื่ อ น บอ ก ป ว ด หั ว = กู ก ลั ว มั น ต า ย
  เ พื่ อ น บ อ ก จํ า ไ ว้ = กู รั ก มึง
  รู้ ไ ว้ น ะ เ พื่ อ น = กู ก็ รั ก มึ ง ห ว่ ะ


  ....รักนะ จุ๊บๆๆๆ.........:D:D
   
 2. chang

  chang Well-Known Member Member

  5,088
  57
  48
  แม่ง ซึ้งมากครับ

  กรูรักมึงว่ะ ซึ้งมาก จริงๆครับ
   
 3. win99

  win99 Active Member Member

  1,639
  12
  38
  เพื่อนกูรักเมีย = เมียแม่งโดดขี่คอ
  กูหิวข้าว = เพื่อนหาข้าวแจ่มๆให้กิน
  เพื่อนเยี่ยวบนทางด่วน =กูบอกเท่ห์จัง
  เพื่อนเข้าเฝือกมือซ้าย = กูบอกให้ซอยมือขวา
  เพื่อนอยากเที่ยว = กลับมาโดนเมียจับได้ไม่เป็นไร ชิว ชิว
  เพื่อนได้หญิงแจ่ม = กูบอกขอ 2
  เพื่อนจะทะเลาะกันเรื่องล้อ = กูขอโทษ กูผิดไปแล้วค้าบบบบบบบบ

  ขอขอบคุณเพื่อนๆและน้องๆทุกคนที่ทําให้เราได้มาเจอกัน และขอโทษในบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ไม่พอใจในบางเรื่อง อาจจะไม่ค่อยได้เจอได้คุยกันครบทุกคน แต่ยังไงก็รักเท่ากันทุกคนนะจ๊ะ
  อะไรที่พอช่วยเหลือได้ขอให้บอก.................................... (ยกเว้นเรื่องตังค์)
  ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว มันจะร้องงงงงงงงงงงงงอะ แซ้งกิ้วครับ
   
 4. win99

  win99 Active Member Member

  1,639
  12
  38

  มุขนี้เล่นซําแล้วไอ้บ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  นี่มันซึ้งเยอะ ไม่ใช่ซึ้งมากกกกกกกก ไอ้บ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ:D:D:D
   
 5. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  เ ข้ า ม า ..........น้ำ ต า จ ะ ไ ห ล ว่ ะ

  ป ล . ม า ซึ้ ง ๆ ทั้ ง นั้ น
   
 6. chang

  chang Well-Known Member Member

  5,088
  57
  48
  ไม่เอา ไม่ร้อง !!!!
   
 7. win99

  win99 Active Member Member

  1,639
  12
  38
  ไม่ร้อง แต่จะเอา
   
 8. chang

  chang Well-Known Member Member

  5,088
  57
  48
  ไป ไปกิน สุกี้เลย

  ไอ้ห่านี่ มันปั่นจริงๆ !!!
   
 9. win99

  win99 Active Member Member

  1,639
  12
  38
  ขอโทษครับ กําลังซึ้งเลย
   
 10. หน่อง_OSAMA

  หน่อง_OSAMA New Member Moderator

  2,849
  8
  0
  น้ำตาของลูกผู้ชายยยยยยยยยยย....................หืออออออออออ..............ซึ้งหวะไอ้ป๋ามึงคิดได้ไงวะ....
   
 11. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  จ ะ ร้ อ ง ว่ ะ
   
 12. win99

  win99 Active Member Member

  1,639
  12
  38
  กูพูดมาจาก ก้นบึงของหัวใจหวะ
   
 13. sophon bhudinantakul

  sophon bhudinantakul New Member Member

  252
  0
  0
  เพื่อนอยากเที่ยว = กูออกตังค์ให้ก่อนนะ
  เพื่อนได้หญิง = กูบอกว่ามีเมียแล้ว
  เพื่อนขับรถไป = มึงมารับกูด้วย
  เพื่อนโกหกเมีย = กูช่วยเนียนให้
  เพื่อนหาข้าวให้ = กูขอบใจว่ะ
  เพื่อนไม่มีตังค์ = กูให้ยืม
  เพื่อนอยากเมา = กูเทเหล้าให้
  เพื่อนอยากเอา = กูนั่งรอได้
  เพื่อนงานเข้า = กูไปก่อน
  เพื่อนมาช้า = กูรอหน้าร้าน
  เพื่อนโดนเมาขับ = กูขับแหกด่าน

  วินกูว่าอันนี้แม่งตรงกะชีวิตมึงเลยว่ะ ฟังแล้วโครตซึ้งเลย
   
 14. MAN_OSAMA\

  MAN_OSAMA\ New Member Moderator

  1,481
  6
  0
  รักน่ะ จู บุ จู บุ ^^
   
 15. chang

  chang Well-Known Member Member

  5,088
  57
  48
  จุ บู๊ จุ บู๊ จุ บู๊ !!!
   
 16. หน่อง_OSAMA

  หน่อง_OSAMA New Member Moderator

  2,849
  8
  0
  แต่ละ ดอกนี่ มาจากส่วนลึกของจิตใจทั้งนั้นนนนนน...........
   
 17. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  ม า กั น แ ต่ ล่ ะ ด อ ก ๆ
   
 18. win99

  win99 Active Member Member

  1,639
  12
  38
  จะร้องหวะ
   
 19. sophon bhudinantakul

  sophon bhudinantakul New Member Member

  252
  0
  0

  ร้องว่า เดอะเบส เหรอว่ะ
   
 20. chang

  chang Well-Known Member Member

  5,088
  57
  48
  ไม่เอา ไม่ร้อง ไว้ร้องทีเดียวเลย 555 !!!! :D
   
 21. Oat_Osama\

  Oat_Osama\ New Member Moderator

  1,882
  13
  0
  นั่ น ดิ ........ร้ อ ง ที เ ดี ย ว เ ล ย
   
 22. win99

  win99 Active Member Member

  1,639
  12
  38
  โอ้ ลั้น ล่า...........................
   
 23. chang

  chang Well-Known Member Member

  5,088
  57
  48
  :D:D:D:D:D


  อารม ดีจังนะ อีคนข้างบน :D


  กรู งานเข้าป่าวไม่รู้ รถกรูมันนานเหลือเกิน
   
 24. win99

  win99 Active Member Member

  1,639
  12
  38
  กรูอะเข้ามาหลายอย่างละอย่าให้มากกว่านี้เลยเครียดหวะอยากให้เสร็จไวๆเหมือนกัน
   
 25. หน่อง_OSAMA

  หน่อง_OSAMA New Member Moderator

  2,849
  8
  0
  จะทันไปทะเลป่าววะ....
   
 26. MAN_OSAMA\

  MAN_OSAMA\ New Member Moderator

  1,481
  6
  0
  สู้เค้าทาเคชิ!!
   
 27. win99

  win99 Active Member Member

  1,639
  12
  38
  แซ้งกิ้วย่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
   
 28. sophon bhudinantakul

  sophon bhudinantakul New Member Member

  252
  0
  0
  เอาไปแล้วระวังหลุมนะโว้ย เดี๋ยวมึงจะงานเข้าป๋าวิน
   
 29. chang

  chang Well-Known Member Member

  5,088
  57
  48
  ทันมั้ยว่ะเนี่ย กรู !!!~ อีกเดือนเดียวเอง
   
 30. MAN_OSAMA\

  MAN_OSAMA\ New Member Moderator

  1,481
  6
  0
  รีบทำกันเข้าน่ะ จาได้ไปช่วยกันเปลี่ยนยางรถผมอีก 555
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้