XO TIME ATTACK THAILAND RECORDS 2009 วันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2552 (แก้ไขกติกาเพิ่มเติม 13/11)

การสนทนาใน 'Circuit Racing' เริ่มโดย Circuit, 25 สิงหาคม 2009

< Previous Thread | Next Thread >
 1. Circuit

  Circuit Member Super Moderator

  208
  1
  18
  XO TIME ATTACK THAILAND RECORDS 2009

  1. กติกากำหนดลักษณะการแข่งขัน (Sporting Regulations)

  1.1. รายละเอียดทั่วไป
  1.1.1 ผู้รับรองการแข่งขัน : ราชยานยนต์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  โทร : 02-939-5770-3 Website : www.raat.or.th
  1.1.2 ผู้ดำเนินการแข่งขัน : บริษัท กรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  โทร : 02-522-1731-8 Website : www.grandprixgroup.com
  1.1.3 ผู้จัดรายการแข่งขัน : นิตยสาร เอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต
  โทร: 02-522-1731-8 Website : www.grandprixgroup.com

  1.2. จุดมุ่งหมายของการแข่งขัน
  1.2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในกีฬาแข่งขันรถยนต์ (Motorsports Technology) และความรู้ในสมรรถนะของรถยนต์ที่ดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน (Race-car Performance)
  1.2.2 เพื่อส่งเสริมกีฬาแข่งขันรถยนต์ และสนับสนุนนักกีฬาแข่งรถยนต์เพื่อความเป็นเลิศ
  1.2.3 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีมแข่งและผู้สนับสนุนกีฬายานยนต์

  1.3. รูปแบบการแข่งขัน
  1.3.1 เป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบการประลองความเร็วเพื่อทำสถิติในสนามปิด (Circuit Time Attack) โดยมีการจับเวลารอบคัดเลือกเพื่อสรรหารถแข่งชั้นแนวหน้าในรุ่นต่างๆ จำนวนหนึ่ง มาจัดเรียงลำดับการวิ่งทำสถิติประจำสนามแข่งพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยา (Bira Track Records) ประจำปี 2009
  1.3.2 รับรองการแข่งโดย ร.ย.ส.ท. ในสถานะภาพ N.E.A.F.P. (National Event Authorized for Foreign Participation)

  1.4. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์, นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา
  กรรมการควบคุมการแข่งขัน : ตามใบอนุญาตจาก ร.ย.ส.ท.
  ผู้อำนวยการแข่งขัน : นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา
  นายสนาม :
  เลขาธิการ : นาย ยศ เมธาธำรงค์ศิริ
  หัวหน้าชุดกรรมการจับเวลา : นาย สราวุธ จีนไชยะ
  หัวหน้าชุดกรรมการตรวจสภาพ : นาย วรกิจ ปานิสวัสดิ์
  หัวหน้าชุดกรรมการพิท-แพ็ดด็อก : นาย ธนิตศักดิ์ จันทวงษ์โส
  หัวหน้าชุดกรรมการควบคุมทางวิ่ง : นาย ปรัชญา แสงสว่าง
  หัวหน้าชุดกรรมการธง : น.ต.ประพันธ์ แดงเนียม รน.
  หัวหน้าชุดกรรมการสตาร์ท-ฟินิช : นาย ธนเดช มาคล้าย
  หัวหน้าชุดกรรมการกู้ชีพ-กู้ภัย :

  1.5. กำหนดการแข่งขัน
  วันที่เสาร์และอาทิตย์ที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2552

  1.6 สถานที่
  สนาม พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต พัทยา

  1.7 กำหนดเวลารับสมัคร
  1. ทีมแข่งที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน XO TIME ATTACK THAILAND RECORDS 2009 จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครตามที่แจ้งไว้ทุกประการและชำระเงินค่ามัดจำภายในวันที่กำหนด
  1.1 สมัครในนามทีมแข่ง (รถแข่ง 1 คัน + นักแข่ง 1 คน)
  1.2 รถแข่ง 1 คันสามารถสมัครได้เพียง 1 เบอร์ และขับได้เพียง 1 คนเท่านั้น
  1.3 อนุญาตให้นักแข่ง 1 คน ขับรถแข่งได้ไม่เกินกว่า 2 คัน
  1.4 จำกัดจำนวนให้เข้ารอบทำสถิติเพียง 50 ทีมเท่านั้น
  1.5 ทีมแข่ง 1 ทีม สามารถส่งรถลงทำการแข่งขันได้มากกว่า 1 เบอร์
  2. การแข่งขัน XO TIME ATTACK THAILAND RECORDS 2009 เปิดรับสมัครวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2552 เป็นต้นไป (แก้ไข 13/11)
  3. ทีมแข่งทุกทีมที่ร่วมทำการแข่งขันไม่ต้องเสียค่าสมัคร แต่ต้องวางเงินมัดจำในวันสมัครเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขที่สมัครเข้าทำการแข่งขัน จะได้รับคืนเฉพาะผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก
  4. รถแข่งในรุ่น Under และรุ่น Over ทั้งหมด สามารถสมัครซ้ำได้ในรุ่น Open Silhouette ด้วย

  1.8 เอกสารประกอบการรับสมัคร (แก้ไข 8/09)
  1. ใบสมัคร (ลงนามจริงตามบัตรประชาชนหรือ Passport โดยเจ้าของทีมและนักแข่ง พร้อมทั้งระบุชื่อหัวหน้าทีมเซอร์วิส)
  2. สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport ของเจ้าของทีมและนักแข่ง
  3. ใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบระดับชาติหรือนานาชาติ ที่ออกให้โดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA
  4. หนังสือรับรองจากผู้ปกครองของนักแข่ง (ในกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)

  1.9 สถานที่รับสมัคร (แก้ไข 13/11)
  1. บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (นิตยสาร เอ็กซ์โอ ออโต้สปอร์ต)
  4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-522-1731-8 ต่อ 334
  2. สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  1.10 รุ่นการแข่งขัน
  1.10.1 Under 1500 FWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตามTechnical regulations
  1.10.2 Under 1500 RWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
  1.10.3 Under 1600 FWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตามTechnical Regulations
  1.10.4 Under 1600 RWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
  1.10.5 Under 2000 FWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical regulations
  1.10.6 Under 2000 RWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
  1.10.7 Over 2000 FWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
  1.10.8 Over 2000 RWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
  1.10.9 Over 2000 AWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical Regulations
  1.10.10 Open Silhouette เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. หรือโดย ASN ของประเทศอื่นที่เป็นองค์กรผู้แทน FIA และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตาม Technical regulations

  1.11 การเข้าร่วมการแข่งขัน
  1.11.1 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ต้องเคารพการตัดสินใดๆของกรรมการควบคุมการแข่งขันจาก ร.ย.ส.ท.
  1.11.2 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ต้องมีใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบจาก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามข้อ 1.8 ให้กับผู้จัดการแข่งขันก่อนวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552
  1.11.3 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกา มารยาทที่ดีของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ หากผู้สมัครหรือทีมแข่งท่านใดประพฤติตัวไม่เหมาะสม ก่อการทะเลาะวิวาท ปฏิบัติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา นอกจากถูกลงโทษตามกติกาแล้ว ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมแข่งขันในคราวต่อๆ ไป โดยนักแข่งเป็นผู้รับผิดชอบความประพฤติของทีมงาน
  1.11.4 ทีมแข่งทุกทีมที่ร่วมทำการแข่งขันไม่ต้องเสียค่าสมัคร แต่ต้องวางเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขที่สมัครเข้าทำการแข่งขัน จะได้รับคืนเฉพาะผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก
  1.11.5 กำหนดการแข่งขัน 2 วัน (วันแรก: ตรวจเอกสารการสมัครแข่งขัน ตรวจสภาพรถแข่ง ซ้อมฟรี จับเวลารอบคัดเลือก วันที่สอง: ทำการแข่งขันประลองความเร็วเพื่อทำสถิติ)

  1.12 สัญญาณธง
  สัญญาณธงทั้งหมดในสนามแข่งจะเป็นไปตามกติกาสากล แต่สำหรับการแข่งขันแบบประลอง
  ความเร็วสัญญาณธงหลายสัญญาณจะใช้บังคับเฉพาะช่วงเวลาซ้อม และรอบคัดเลือกซึ่งรถแข่งหลายคันร่วม
  ใช้สนามพร้อมกันเท่านั้น ส่วนในรอบการวิ่งทำสถิติคราวละคันเดียวในสนาม จะใช้สัญญาณธงน้อยกว่าการ
  แข่งทั่วไป
  ธงเหลืองโบก - อันตรายมาก เตรียมพร้อมในการหยุด ห้ามแซงโดยเด็ดขาด
  ธงเหลืองโบกพร้อมป้าย SC - อันตรายมากและมีรถ Safety Car นำขบวน ให้เตรียมพร้อมที่จะหยุด และขับตามรถ Safety Car ห้ามแซงรถคันใดโดยเด็ดขาด
  ธงเหลืองยก - ระมัดระวัง ห้ามแซง
  ธงเหลืองแถบแดง - มีน้ำมันบนพื้นสนาม ให้หลบหลีกในจุดนั้น
  ธงฟ้ายก - รถแข่งที่เร็วกว่าเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว
  ธงฟ้าโบก - รถแข่งที่มาเร็วกว่าตามมาใกล้มาก และจะแซงได้ทุกเวลา
  ธงขาว - รถช้าหรือรถพยาบาลหรือรถช่วยเหลืออยู่ในสนาม
  ธงดำครึ่งขาว - ขับรถอย่างไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาในสนาม (เพื่อเป็นการเตือน)
  ธงเขียว - พ้นข้อห้ามธงเหลือง (ทางแข่งปรกติ)
  ธงดำ/วงกลมสีส้มและหมายเลข - ตัวรถแข่งตามหมายเลขมีปัญหา กรรมการเรียกเข้าพิทในรอบต่อไป
  ธงตาหมากรุก - จบการแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (Chequered Flag)
  ธงแดง (ณ ศูนย์ควบคุม) - ให้นักแข่งหยุดการแข่งขันทันที
  ธงดำและหมายเลข - รถแข่งหมายเลขนั้นต้องออกจากการแข่งขัน

  1.13 การตรวจสภาพรถแข่ง
  1.13.1 หมายเลขรถแข่งทุกรุ่นจะเริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 100 เท่านั้น ทีมแข่งที่สมัครก่อน เลือกหมายเลขได้ก่อน
  1.13.2 รถแข่งทุกคันสามารถมี "ยางฝน" ได้ จำนวน 4 เส้นต่อ 1 คัน เพื่อเอาไว้ใช้ในกรณีฝนตกในช่วงเวลาการซ้อม และ/หรือ รอบคัดเลือก (รอบทำสถิติจะดำเนินการเฉพาะภายใต้สภาพอากาศปกติเท่านั้น) (แก้ไข 8/09)
  1.13.3 ทีมแข่งมีหน้าที่นำรถแข่งเข้าไปตรวจสภาพในวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่สามารถมาตรวจสภาพตามกำหนดเวลา ผู้สมัครหรือผู้จัดการทีม (ที่มีใบอนุญาตผู้จัดการทีมประจำปี 2552) ต้องขออนุมัติจากนายสนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำรถแข่งเข้าตรวจสภาพเป็นกรณีพิเศษ
  1.13.4 รถแข่งทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพ ก่อนการซ้อม การจับเวลารอบคัดเลือก และการแข่งขันรอบทำสถิติ
  1.13.5 การซีลในจุดต่างๆ ทุกจุดจากกรรมการตรวจสภาพ ต้องทำให้เสร็จก่อนการจับเวลารอบคัดเลือก
  1.13.6 หากหมดเวลาการตรวจสภาพ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนักแข่งและรถแข่ง นอกจากเป็นกรณี Force Majeur โดยต้องทำหนังสือขออนุญาตจากกรรมการควบคุมการแข่งขันเสียก่อน
  1.13.7 หลังการแข่งขันรถแข่งทุกคันต้องถูกส่งไปเก็บบริเวณตรวจสภาพเพื่อตรวจพิสูจน์สภาพอีกครั้ง

  1.14 ความปลอดภัยในสนามแข่ง
  1.14.1 นักแข่งที่ลงซ้อมและแข่งขันต้องมีอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน คือ หมวกกันน็อก ชุดแข่ง ถุงมือ รองเท้า เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัยที่กำหนดไว้ในกติกาตามมาตรฐาน FIA
  1.14.2 ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันต้องมีบัตรผ่าน (Race Pass) ที่ผู้จัดการแข่งขันมอบให้คล้องคอในตำเหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา ส่วนทีมงานช่างอนุญาตให้พันข้อมือ
  1.14.3 รถยนต์ที่วิ่งผ่าน Pit Lane ทุกคัน ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 60 km/h และรถยนต์ที่วิ่งผ่าน Paddock ทุกคัน ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 10 km/h
  1.14.4 ในวันแข่งขัน บริเวณ Pit Area ถูกกำหนดให้กับรถแข่งเท่านั้น
  1.14.5 หลังจากจบการใช้สนามตามกำหนดเวลาการแข่งขันแต่ละช่วง ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนำรถใดๆ ลงไปวิ่งในทางวิ่งในสนาม ยกเว้นรถของกรรมการที่กำลังปฏิบัติงาน หากมีชิ้นส่วนใดๆ ของรถแข่งตกอยู่ในสนามให้แจ้งกรรมการควบคุมทางวิ่ง
  1.14.6 ระหว่างกำหนดเวลาการแข่งขัน หากนักแข่งท่านใดประสบอุบัติเหตุ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำจุดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
  1.14.7 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสั่งหยุดการแข่งขัน ในระหว่างการซ้อม หรือรอบคัดเลือก หรือรออบทำสถิติ หรือหลังการตีธงแดง ห้ามผู้ใดลงไปในสนามแข่งขัน ยกเว้นกรรมการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
  1.14.8 หลังเกิดอุบัติเหตุ รถแข่งที่เกิดอุบัติเหตุรวมถึงอุปกรณ์ประจำตัว จะถูกตรวจสอบจากกรรมการตรวจสภาพอีกครั้ง
  1.14.9 นักแข่งและผู้เกี่ยวข้องที่ไม่เชื่อฟังเรื่องกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย ผู้จัดแข่งประลองความเร็วขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน

  1.15 ประชุมนักแข่ง
  นักแข่งทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมนักแข่งตามเวลาที่กำหนด และต้องอยู่ร่วมประชุมจนจบการประชุม หากไม่ร่วมประชุมนักแข่ง จะไม่ได้เข้าร่วมการจับเวลารอบคัดเลือก

  1.16 การซ้อมและการจับเวลารอบคัดเลือก
  1.16.1 นักแข่งต้องทำการซ้อมตามเวลาที่จัดให้เท่านั้น
  1.16.2 ถ้าต้องหยุดการซ้อม หรือหยุดการจับเวลา ด้วยเหตุผลของความปลอดภัย นายสนามสามารถหยุดการซ้อมหรือการจับเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องขยายเวลาเพิ่ม
  1.16.3 ระหว่างการซ้อมหรือการจับเวลา ถ้าได้รับสัญญาณธงแดงให้นักแข่งชะลอความเร็ว และนำรถเข้าพิท รอฟังคำสั่งจากนายสนามต่อไป
  1.16.4 การจับเวลารอบคัดเลือก (Qualifying) รถแข่งทุกคันในรุ่นเดียวกันจะเข้าทางแข่ง (Track) พร้อมกัน นักแข่งในแต่ละคันควรเลือกทิ้งระยะห่างจากคันหน้าให้มากพอที่จะทำความเร็วได้ดีโดยไม่ต้องแย่ง "Line" กับรถคันหน้า รถแข่งที่ทำเวลาดีที่สุดจะได้อยู่ในลำดับวิ่งทำสถิติหลังสุด หากรถแข่งสองคันทำเวลาได้เท่ากัน คันที่ทำเวลานั้น ได้ทีหลัง จะถูกจัดลำดับวิ่งทำสถิติก่อน
  1.16.5 หากมีฝนตกช่วงใดช่วงหนึ่งหรือทั้งวัน จะไม่มีการเลื่อนกำหนดการซ้อมและรอบคัดเลือกแต่ละรุ่น รถแข่งแต่ละรุ่นต้องลงซ้อมและ/หรือลงจับเวลารอบคัดเลือกโดยใช้ยางฝน
  1.16.6 รถแข่งที่ไม่ออกวิ่งในรอบคัดเลือกจะไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน การผ่อนผันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายสนามและกรรมการควบคุมการแข่งขัน ทั้งนี้ต้องทำหนังสือแจ้งต่อนายสนามเพื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถลงวิ่งในรอบคัดเลือกได้
  1.16.7 หากมีฝนตกกลางคันในช่วงทำสถิติของวันที่ 6 ธันวาคม 2552 ให้รถแข่งที่กำลังทำสถิติอยู่หยุดการทำสถิติโดยทันที และให้ใช้เวลารอบที่ดีที่สุดของการจับเวลารอบคัดเลือกมาใช้ในการจัดอันดับสถิติ
  1.16.8 หากมีฝนตกกลางคันในช่วงทำสถิติของวันที่ 6 ธันวาคม 2552 กับการทำสถิติของรถแข่งรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ให้ยกเลิกเวลาของคันที่วิ่งไปแล้วในรุ่นทั้งหมด และให้ใช้เวลารอบที่ดีที่สุดของการจับเวลารอบคัดเลือกมาใช้ในการจัดอันดับสถิติ
  1.16.9 รถแข่งในรุ่น Under และรุ่น Over ที่สมัครซ้ำในรุ่น Open Silhouette ให้ใช้ผลเวลาควอลิฟายจากรุ่น Under และ Over มาทำการจัดลำดับการวิ่งสำหรับการวิ่งทำสถิติในรุ่น Open Silhouette
  1.16.10 เกณฑ์ขั้นต่ำของการคัดเลือกเพื่อผ่านเข้ารอบทำสถิติสำหรับรถแข่งรุ่นต่างๆคือ
  1.16.10.1 Under 1500 FWD, RWD ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.15.000 นาที
  1.16.10.2 Under 1600 FWD, RWD ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.13.000 นาที
  1.16.10.3 Under 2000 FWD, RWD ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.11.000 นาที
  1.16.10.4 Over 2000 FWD, RWD ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.09.000 นาที
  1.16.10.5 Over 2000 AWD ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.07.000 นาที
  1.16.10.5 Open Silhouette ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 1.05.000 นาที
  1.16.11 รถแข่งทุกคันที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการคัดเลือกมาได้จะถูกเรียงอันดับเวลาตามรุ่น รถแข่ง 5 อันดับแรกของแต่ละรุ่นจะเข้ารอบไปวิ่งในรอบทำสถิติในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552

  1.17 การจัดลำดับในรอบการวิ่งทำสถิติ
  1.17.1 รถแข่งที่ทำเวลาได้ช้าที่สุดในรุ่น แต่ผ่านการคัดเลือกจากวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 ให้เข้าไปวิ่งทำสถิติในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552 จะต้องเป็นผู้วิ่งก่อนและไล่เรียงขึ้นมาตามลำดับความเร็ว
  1.17.2 หลังการจับเวลารอบคัดเลือกในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 นักแข่ง / รถแข่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อทำสถิติในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552 ได้ต้องทำหนังสือแจ้งต่อนายสนามโดยเร็วที่สุดหรือไม่เกิน 45 นาทีหลังประกาศผลรอบคัดเลือก
  1.17.3 หากเครื่องยนต์มีปัญหาหลังการจับเวลารอบคัดเลือก อนุญาตให้แจ้งนายสนามเพื่ออนุมัติเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ แต่ต้องถูกปรับลำดับสตาร์ทขึ้นไปวิ่งเป็นคันแรกในรอบทำสถิติ ทั้งนี้ต้องนำเครื่องยนต์ที่มีปัญหาไปตรวจสภาพด้วย

  1.18 การแข่งขันในรอบทำสถิติ
  1.18.1 รถแข่งแต่ละคันออกรถจากปากทาง Pit-out โดยรับสัญญาณธงเขียว เป็นสัญญาณในการเริ่มกระบวนการวิ่งทำสถิติ
  1.18.2 รถแข่งทุกคันจะต้องมาที่จุด Dummy Grid ก่อนถึงเวลาแข่งขันในรุ่นนั้นๆ 15 นาทีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จับเวลา
  1.18.3 การออกรถแต่ละคันมีขั้นตอนดังนี้
  1.18.3.1 ป้าย 3 นาทีแสดงขึ้นข้างหน้ารถแข่งคันใด สามารถมีทีมงานอยู่กับรถแข่งคันนั้นได้ 1 คน
  1.18.3.2 ป้าย 1 นาทีแสดงขึ้น ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรถแข่งคันนั้นต้องออกจากบริเวณจุดออกรถ และรถแข่งสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยพลังแบตเตอรี่ภายในรถ
  1.18.3.3 ป้าย 30 วินาทีแสดงขึ้น ให้รถแข่งคันนั้นรอสัญญาณธงเขียวเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน
  1.18.3.4 รถแข่งทุกคันมีสิทธิ์ใช้สนามแข่งคันละเกือบ 4 รอบ กล่าวคือ ออกปากทาง Pit-out เป็นรอบ Out-lap วนมาตัดเส้น Start / Finish ครั้งที่ 1 นาฬิกาจับเวลาเริ่มจับเวลา สิ้นสุดการจับเวลาเมื่อรถผ่านเส้น Start/Finish ในครั้งที่ 3 และวนไปตามทางวิ่งในสนามเป็นรอบ In-lap เพื่อกลับเข้าสู่บริเวณจุด Park Ferme โดยใช้ช่องทาง Pit-in
  1.18.3.5 การแข่งขันในรอบทำสถิติจะดำเนินการเฉพาะภายใต้สภาพอากาศปกติเท่านั้น

  1.19 การจัดอันดับสถิติและประกาศผลการแข่งขัน
  1.19.1 รถแข่งที่สามารถทำเวลา Best Lap จาก 2 รอบได้ต่ำที่สุดจะถูกจัดอันดับก่อน
  1.19.2 รถแข่งต้องผ่านเส้น Start / Finish ครั้งที่ 3 ด้วยกำลังเครื่องยนต์เท่านั้นจึงจะได้รับการจัดอันดับ

  1.20 รางวัลการแข่งขัน
  1.20.1 ในรุ่น Overall มีรางวัลดังนี้ (ไม่มีการแบ่งเกรดนักแข่ง)
  อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 6 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 7 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 8 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 9 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 10 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร

  1.20.2 ในรุ่น Under 1500 FWD, Under 1500 RWD, Under 1600 FWD, Under 1600 RWD, Under 2000 FWD, Under 2000 RWD, Over 2000 FWD, Over 2000 RWD, Over 2000 AWD และ Open Silhouette มีรางวัลดังนี้ (ไม่มีการแบ่งเกรดนักแข่ง)
  อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร
  อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร

  1.21 การโฆษณาและตำแหน่งสติ๊กเกอร์บังคับ
  1.21.1 ผู้เข้าแข่งขัน สามารถติดสติ๊กเกอร์โฆษณาได้ทุกประเภทสินค้าทั้งบนรถและชุดแข่ง ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับผู้สนับสนุนรายการ และไม่ขัดต่อกฎหมายการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ หรือขัดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
  1.21.2 รถแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องติดสติ๊กเกอร์ผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ระบุไว้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

  1.22 การประท้วง
  การประท้วงต้องปฏิบัติตามกติกาสากล (FIA International Sporting Code) โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อนายสนามเพื่อเสนอต่อกรรมการควบคุมการแข่งขัน
  1.22.1 การประท้วงส่วนประกอบภายนอกรถแข่งทั้งหมดที่มองเห็น ต้องประท้วงก่อนเวลาทำการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
  1.22.2 การประท้วงอื่นๆ ต้องประท้วงหลังเวลาประกาศผลการแข่งขันแล้วไม่เกินกว่า 30 นาที
  1.22.3 ค่าธรรมเนียมในการประท้วงการแข่งขัน
  1.22.3.1 การประท้วงเทคนิคของตัวรถ 10,000 บาท
  1.22.3.2 การประท้วงผลการแข่งขัน 10,000 บาท
  หมายเหตุ
  1. ค่าธรรมเนียมในการประท้วงการแข่งขันต้องเป็นเงินสดเท่านั้น
  2. ผู้ประท้วงจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน หากการประท้วงนั้นเป็นจริงหรือเป็นผลต่ออันดับ

  1.23 การอุทธรณ์
  การอุทธรณ์ใดๆ อันสืบเนื่องจากผลการประท้วงที่กรรมการควบคุมการแข่งขันเป็นผู้พิจารณานั้น ต้องยื่นต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท) ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันแข่งขัน พร้อมค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ใน NCR
  หมายเหตุ : ร.ย.ส.ท. จะไม่คืนค่าธรรมเนียมข้างต้น ไม่ว่าการอุทธรณ์นั้นจะเป็นผลหรือไม่ก็ตาม

  1.24 มารยาทของนักแข่ง
  1.24.1 นักแข่งหรือทีมแข่งจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของผู้จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
  1.24.2 นักแข่งหรือทีมแข่งจะต้องเชื่อฟังกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน นายสนามและกรรมการควบคุมการแข่งขันจาก ร.ย.ส.ท. โดยเคร่งครัด
  1.24.3 นักแข่งมีหน้าที่ในการป้องกันและระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายต่อผู้อื่น ตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน

  1.25 บทลงโทษ
  1.25.1 การขับรถแข่งโดยประมาท ไม่มีมารยาท ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ในระหว่างการซ้อม และรอบคัดเลือก ที่ร่วมใช้สนามแข่งพร้อมกันหลายคัน จนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ ออกจากการแข่งขัน หรือเสียชีวิต นักแข่งผู้นั้นจะต้อง ออกจากการแข่งขัน และอาจถูกห้ามลงแข่งในรายการแข่งขันต่อๆ ไป
  1.25.2 นักแข่งที่ใช้วาจาไม่สุภาพ ด่าทออย่างหยาบคายกับกรรมการหรือนักแข่งคนอื่น ให้ ออกจากการแข่งขัน และอาจถูกห้ามลงแข่งในรายการแข่งขันต่อๆ ไป
  1.25.3 ซีลของผู้จัดการแข่งขันทุกจุดในรถแข่ง นักแข่งและทีมแข่ง เป็นผู้รับผิดชอบ หากพบการฉีกขาดหรือชำรุดหลังรอบคัดเลือกแต่ก่อนรอบทำสถิติ จะถูกปรับเวลา 10 วินาที หากตรวจพบหลังรอบทำสถิติ กรรมการจะเปิดตรวจทันที
  1.25.4 การทำผิดกติกาเทคนิคที่มีผลต่อสมรรถนะของรถแข่ง แม้เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขัน (DQF)
   
  แก้ไขล่าสุด: 13 พฤศจิกายน 2009
 2. Circuit

  Circuit Member Super Moderator

  208
  1
  18
  2. กติกากำหนดลักษณะรถแข่ง (Technical Regulations)

  2.1 รุ่นของรถแข่งทางเรียบ
  รถแข่งทางเรียบรุ่น Under 1500 FWD, Under 1500 RWD, Under1600 FWD, Under 1600 RWD, Under 2000 FWD, Under 2000 RWD, Over 2000 FWD, Over 2000 RWD และ Over 2000 AWD ต้องเป็นรถยนต์ที่ถูกผลิตมาเพื่อจำหน่ายสำหรับใช้งานทั่วไป โดยมีชื่อรุ่นของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งในอัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 2500 คันต่อปี รถที่สมัครเข้าแข่งขันต้องปรับปรุงดัดแปลงจากโครงสร้างตัวถังเดิมของโรงงานผู้ผลิต
  ส่วนรถแข่งในรุ่น Open Silhouette เป็นรถแข่งล้อปิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับแข่งขันโดยเฉพาะ แต่จะต้องมีรูปเค้าเลียนแบบ (Silhouette) จากรถยนต์ที่มีชื่อรุ่นของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 500 คัน โดยอนุญาตให้ออกแบบและจัดทำโครงสร้างเป็น Space-frame หรือ Monocoque และอาจใช้เปลือกตัวถังที่ทำขึ้นจากวัสดุน้ำหนักเบาทดแทนได้
  "ลักษณะทางเทคนิคที่กำหนดขึ้น ให้โอกาสรถแข่งที่ใช้เครื่องยนต์ต่างกัน ยี่ห้อต่างกัน สามารถร่วมแข่งกันได้โดยเสมอภาคภายในแต่ละรุ่น ด้วยพิกัดน้ำหนักรวมนักแข่งและอุปกรณ์การแข่งขัน" ในแต่ละรุ่นดังนี้
  - รุ่น Under 1500 FWD และ Under 1500 RWD น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 900 กิโลกรัม
  - รุ่น Under 1600 FWD และ Under 1600 RWD น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 950 กิโลกรัม
  - รุ่น Under 2000 FWD และ Under 2000 RWD น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 1000 กิโลกรัม
  - รุ่น Over 2000 FWD และ Over 2000 RWD น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 1100 กิโลกรัม
  - รุ่น Over 2000 AWD น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 1200 กิโลกรัม
  - รุ่น Open Silhouette ไม่จำกัดน้ำหนัก

  2.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องยนต์ (แก้ไข 13/11)
  2.2.1 อนุญาตให้ใช้เครื่องยนต์ต่างยี่ห้อจากตัวถังได้
  2.2.2 ในรุ่น Under และ Over อนุญาตให้ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ, 5 สูบ, 6 สูบ, 2 โรเตอร์, หรือ 3 โรเตอร์ ส่วนในรุ่น Open Silhouette ไม่จำกัดเครื่องยนต์แต่ต้องเป็นระบบการทำงาน 4 จังหวะ จุดระเบิดโดยหัวเทียน (Spark Ignition เช่นเครื่องยนต์เบนซิน) หรือจุดระเบิดโดยการอัด (Compression Ignition เช่นเครื่องยนต์ดีเซล)
  2.2.3 สำหรับรุ่น "Under" ต้องประจุไอดีโดยบรรยากาศ (Naturally Aspirated) อนุญาตให้ขยายความจุกระบอกสูบให้เต็มพิกัดของรุ่น แต่ห้ามลดความจุกระบอกสูบที่เกินพิกัดลงไปหารุ่นที่เล็กกว่า
  2.2.3.1 สำหรับรุ่น Under 1500 FWD และ Under 1500 RWD อนุญาตให้ Oversize ความจุกระบอกสูบได้สูงสุดไม่เกิน 1530 cc
  2.2.3.2 สำหรับรุ่น Under 1600 FWD และ Under 1600 RWD อนุญาตให้ Oversize ความจุกระบอกสูบได้สูงสุดไม่เกิน 1630 cc
  2.2.3.3 สำหรับรุ่น Under 2000 FWD และ Under 2000 RWD อนุญาตให้ Oversize ความจุกระบอกสูบได้สูงสุดไม่เกิน 2030 cc
  2.2.4 สำหรับรุ่น "Over" ไม่มีข้อจำกัดการประจุไอดี (อนุญาตให้อัดไอดีได้) ขนาดความจุของเครื่องยนต์หลังจากปรับด้วยตัวคูณการอัดไอดี (Forced Induction Multiplier 1.7) แล้ว ต้องเกินกว่า 2000 cc
  2.2.5 สำหรับรุ่น "Open Silhouette" ไม่จำกัดขนาดความจุกระบอกสูบหรือการประจุไอดีของเครื่องยนต์ (แต่ต้องไม่เกิน 6 สูบ หรือ 3 โรเตอร์)
  2.2.6 อนุญาตให้ใช้ระบบเปิดปิดวาล์วแบบตายตัวหรือแบบแปรผัน (ในกรณีที่เป็นแบบแปรผัน จะต้องใช้กลไกแปรผันของเดิมทั้งชุด)
  2.2.7 อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขชิ้นส่วนต่อไปนี้ได้
  2.2.7.1 พอร์ทไอดีและไอเสียที่ฝาสูบ (Intake and exhaust ports)
  2.2.7.2 วาล์ว (Valve)
  2.2.7.3 วาล์วสปริง (Valve-spring)
  2.2.7.4 วาล์วสปริงรีเทนเนอร์ (Valve-spring-retainer)
  2.2.7.5 เพลาลูกเบี้ยวราวลิ้น (Camshaft)
  2.2.7.6 เฟืองขับแคม (Cam-sprocket)
  2.2.7.7 ลูกสูบ และแหวนลูกสูบ (Piston and Rings)
  2.2.7.8 ก้านสูบ และกาบรอง (Connecting Rod and Bearings)
  2.2.7.9. ข้อเหวี่ยง และกาบรอง (Crankshaft and Bearings)
  2.2.7.10 ท่อร่วมไอเสียแบบเฮดเดอร์ (Header)
  2.2.7.11 อนุญาตให้ออกแบบและจัดทำทางเข้าของอากาศสู่เครื่องยนต์ (Air-intake) โดยเสรี
  2.2.7.12 อนุญาตให้ใช้กล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ (Electronic Control Unit) ได้โดยเสรี
  2.2.7.13 อนุญาตให้ใช้หัวเทียนใดๆ ก็ได้ที่ใช้เกลียวหัวเทียนเดิม
  2.2.7.14 อนุญาตให้ใช้หัวฉีดใดๆ ก็ได้ จำนวนเท่าใดก็ได้
  2.2.7.15 อนุญาตให้ใช้ระบบท่อระบายไอเสียได้โดยเสรี
  2.2.7.16 อนุญาตให้ทำการดัดแปลงลูกยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์แต่ต้องคงไว้ซึ่งสัดส่วนเดิมที่มาจากโรงงาน (ยกเว้นรุ่น Open Silhouette)
  2.2.7.17 ปลายท่อไอเสียต้องออกท้ายรถหรือด้านข้างรถหลังตำแหน่งศีรษะผู้ขับ แต่ต้องไม่ยื่นล้ำแนวดิ่งของตัวถัง
  2.2.7.18 อนุญาตให้ใช้เฉพาะท่อเหล็ก (Mild-steel หรือ Stainless-steel) ทำท่อไอเสียทั้งระบบ
  2.2.7.19 ต้องกำหนดระดับความดังของท่อไอเสียต้องไม่เกิน 113 dba โดยวัดห่างจากปลายท่อไอเสีย 0.5 เมตร เฉียงออกด้านข้างตัวรถทำมุม 45 องศาที่รอบเครื่องยนต์ 4,500 รอบต่อนาที นับตั้งแต่เริ่มจับเวลารอบคัดเลือกจนสิ้นสุดการแข่งขัน โดยคำนึงถึงการรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียง และบทบัญญัติของทางราชการ

  2.3 ข้อกำหนดขนาดล้อและยาง
  2.3.1 อนุญาตให้ใช้ล้อได้ทุกประเภท
  2.3.2 รุ่น Under 1500 FWD, Under 1500 RWD, Under 1600 FWD, Under 1600 RWD, Under 2000 FWD, Under 2000 RWD อนุญาตให้ใช้วงล้อไม่เกิน 17 นิ้ว กว้างไม่เกิน 9 นิ้ว
  2.3.3 รุ่น Over 2000 FWD, Over 2000 RWD, Over 2000 AWD อนุญาตให้ใช้วงล้อไม่เกิน 19 นิ้ว กว้างไม่เกิน 11 นิ้ว
  2.3.4 รุ่น Open Silhouette ไม่จำกัดขนาดวงล้อหรือความกว้าง
  2.3.5 อนุญาตให้ใช้ยางได้ทุกประเภท (แก้ไข 13/11)
  2.3.7 ต้องนำยางและล้อทั้งหมดที่จะใช้ ไปตรวจชนิด ขนาด และ Mark ยางก่อนการจับเวลารอบคัดเลือก

  2.4 ข้อกำหนดลักษณะโครงสร้างและตัวถัง
  2.4.1 รถแข่งทุกคันต้องมีโครงท่อเหล็กเสริมโครงสร้าง (Roll-cage) ล้อมรอบทุกด้านของผู้ขับหรือห้องโดยสาร โครงสร้างนี้ต้องสร้างขึ้นจากท่อเหล็กเหนียวที่มีขนาดขั้นต่ำ 1.500"-OD x 0.083"–Wall หรือ 38.1mm-OD x 2.0mm-Wall (ให้อ้างอิงวิธีออกแบบและการยึดเกาะกับตัวถังตาม FIA Appendix-J Article 253.8)
  2.4.2 อนุญาตให้ขยายบังโคลน หรือขึ้นรูปบังโคลนเลียนแบบด้วยวัสดุน้ำหนักเบา
  2.4.3 อนุญาตให้ออกแบบและขึ้นรูปกันชนหน้าและกันชนหลังด้วยวัสดุน้ำหนักเบา
  2.4.4 ประตู บานพับ และกลอนขัด ต้องเป็นชิ้นส่วนเดิมประจำรุ่นตัวถังนั้นๆ และทำงานได้ตามปกติ (Functional)
  2.4.5 กระจกบังลมหน้า ต้องเป็น Laminated-glass ส่วนกระจกหลัง และกระจกข้าง อาจเป็น Laminated-glass หรือแผ่นใส Polycarbonate สมรรถนะสูง (เช่น "Lexan" หรือเทียบเท่า)
  2.4.6 อนุญาตให้ออกแบบและจัดทำแผงหน้าปัดเพื่อความสะดวกต่อการติดตั้งมาตรวัดและสวิทช์ของรถแข่ง
  2.4.7 ใต้ท้องรถตลอดระยะความยาวช่วงล้อ (Wheelbase) ต้องปล่อยให้อยู่ในสภาพเปลือยไม่อนุญาตให้ใช้แผ่นหรือวัสดุปิด บัง ครอบ หรือคลุมชิ้นส่วนใด ยกเว้นฉนวนกันความร้อนที่หุ้มห่อท่อไอเสียเท่านั้น (ยกเว้นรุ่น Open Silhouette)
  2.4.8 อนุญาตให้รถแข่งทุกคันติดตั้งปีกหลังที่มีความยาว (Span) ไม่เกินกว่า 1500 ม.ม. ในตำแหน่งที่ไม่สูงเกินกว่าจุดสูงสุดของหลังคาหรือ Roll-cage
  2.4.9 น้ำหนักถ่วง (Ballast-weight) ต้องเป็นก้อนหรือแท่งโลหะ ติดตั้งด้วยสลักเกลียวขนาดไม่ต่ำกว่า M10 ก้อนหรือแท่งละอย่างน้อย 2 จุด ยึดกับพื้นรถแข่งในห้องโดยสารหรือในห้องท้ายรถ

  2.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบส่งกำลัง
  2.5.1 ไม่จำกัดระบบส่งกำลัง

  2.6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบห้ามล้อ
  2.6.1 ไม่จำกัดระบบห้ามล้อ

  2.7 ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบกันสะเทือน
  2.7.1 ในรุ่น Under 1500, 1600, 2000, Over 2000 ไม่อนุญาตให้ย้ายหรือดัดแปลงตำแหน่งจุดยึดจุดหมุนของแขนควบคุม (Control-arm) ระบบกันสะเทือนที่โครงสร้างตัวถัง (Chassis mounting points) หรือ "แพช่วงล่าง (Sub-frame)" จากตำแหน่งเดิม แต่สามารถใช้ชิ้นส่วนที่ออกแบบและทำขึ้นทดแทนได้
  2.7.2 รุ่น Open Silhouette ไม่บังคับระบบกันสะเทือน
  2.7.3 อนุญาตให้ใช้ Shock-absorber ประเภทใดก็ได้โดยเสรี
  2.7.4 อนุญาตให้เปลี่ยนใช้สปริงขดรอบกระบอก Shock-absorber ("Coil-over") แทนสปริงและ Shock-absorber เดิมได้
  2.7.5 อนุญาตให้เปลี่ยนขนาดหรือกำจัดชิ้นส่วนกันโคลง (Stabilizer-bar)
  2.7.6 ในกรณีที่ไม่เคยมีชิ้นส่วนกันโคลงมาก่อน อนุญาตให้ออกแบบจัดทำติดตั้งได้ แต่ต้องเป็นระบบกลไก
  2.7.7 อนุญาตให้ใช้ระบบกันสะเทือนที่ควบคุมด้วยสมองกล
  2.7.8 อนุญาตให้ใช้ระบบกันสะเทือนที่นักแข่งปรับเองได้ในระหว่างขับแข่ง

  2.8 ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
  2.8.1 อนุญาตให้สื่อสารสนทนาระหว่างนักแข่งกับ Pit ได้
  2.8.2 ไม่อนุญาตให้สื่อสารข้อมูลระบบการทำงานของรถแข่ง ระหว่างรถแข่งกับ Pit (Telemetry)

  2.9 ข้อกำหนดเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
  2.9.1 อนุญาตให้ใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ทุกประเภทที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
  2.9.2 "ถังพักเชื้อเพลิง" (Accumulator-tank) ต้องเป็นถังโลหะที่มีความจุไม่เกิน 2 ลิตร

  2.10 ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบป้องกันภัยให้ผู้ขับ
  2.10.1 รถแข่งทุกคันต้องมีโครงท่อเหล็กเสริมโครงสร้าง (Roll-cage) ล้อมรอบทุกด้านของผู้ขับหรือห้องโดยสาร โครงสร้างนี้ต้องสร้างขึ้นจากท่อเหล็กเหนียวที่มีขนาดขั้นต่ำ 1.500"-OD x 0.083"–Wall หรือ 38.1mm-OD x 2.0mm-Wall (ให้อ้างอิงวิธีออกแบบและการยึดเกาะกับตัวถังตาม FIA Appendix-J Article 253.8)
  2.10.2 ให้ติดตั้งเก้าอี้เฉพาะสำหรับนักแข่งเพียงที่นั่งเดียว (ลักษณะจำเพาะและวิธีติดตั้งเก้าอี้รถแข่ง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FIA Appendix-J Article 253.16)
  2.10.3 ให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย (Safety-belt) ต้องมีจุดยึดไม่ต่ำกว่า 5 จุดสำหรับนักแข่ง (ตามแนวทางในข้อกำหนดของ FIA Appendix-J Article 253.6)
  2.10.4 ให้ติดตั้งถังดับเพลิงในรถแข่งที่บรรจุปริมาณของสารดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2.4 ลิตร หรือ 2.0 กิโลกรัม ในระยะเอื้อมของผู้ขับ หรือต้องมีหัวฉีดน้ำยาดับเพลิงอย่างน้อย 2 จุด (บริเวณห้องเครื่องและบริเวณถังเชื้อเพลิงหรือถังพักเชื้อเพลิง)
  2.10.5 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ตัดไฟติดตั้งบริเวณห้องคนขับและภายนอกตัวรถ และต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน

  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
  เอกสารเพื่อนำไปพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่างนี้
  English Version
   
  แก้ไขล่าสุด: 3 ธันวาคม 2009
 3. chai import

  chai import New Member VIP

  2,241
  167
  0
  รับทราบครับ
   
 4. PRO_FWD

  PRO_FWD New Member Member

  163
  14
  0
  ไม่มีเงินรางวัลเหรอ...
   
 5. somok

  somok Member VIP

  802
  14
  18
  ทราบคร๊าบ...
   
 6. gri

  gri New Member Member

  1,163
  26
  0
  มีข้อสงสัยนิดนึงครับ

  การผลิต 2500 คันต่อปี
  อันนี้เฉพาะยอดในไทยหรือว่ายอดผลิตทั่วโลก
  ของยี่ห้อรถนั้นๆครับ

  ขอบคุณครับ
   
 7. Circuit

  Circuit Member Super Moderator

  208
  1
  18
  กติกาข้อนี้ ในรายการอื่นๆ ก็จะมีเหมือนกัน ประเทศอื่นๆ ก็มีข้อนี้นะ แต่อาจจะแตกต่างที่จำนวน
  แต่ความหมายคือ ทั่วโลก

  ตัวอย่าง ถ้านักแข่งจะเอารถ Nissan GT-R R35 มาแข่ง ก็สามารถแข่งได้ เนื่องจากมียอดการผลิตมากกว่า 2,500 คัน (ทั่วโลก) แต่ไม่ได้ผลิตขึ้นมาในประเทศไทย ต้องนำเข้ามาเอง เป็นต้น
   
 8. TobZwa Neko

  TobZwa Neko New Member Member

  605
  7
  0
  +++++++

  มีเงินรางวัลไหมอะครับ
   
 9. lancerck4

  lancerck4 Well-Known Member Member

  2,280
  52
  48
  อดไปดูเลย ติดงานวันที่6ซะด้วยดิ
   
 10. kae_za

  kae_za Member Member

  379
  16
  18
  หูยยยย
   
 11. DECK

  DECK New Member Member

  22
  0
  0
  น่าไปดูคับ
   
 12. PONG DMAX

  PONG DMAX Active Member Member

  17,123
  14
  38
  ต้องแวะไปชม....
   
 13. ปูเป้คุง

  ปูเป้คุง Active Member VIP

  1,057
  4
  38
  ok.............คับ รับทราบๆๆๆ
   
 14. อับดุล

  อับดุล Member Member

  99
  10
  8
  สำหรับงานแข่งดีๆ ต้องติดตามครับ :D
   
 15. โอ๋ RACING GARAGE

  โอ๋ RACING GARAGE Active Member VIP

  1,733
  22
  38
  Circuit Souped Up แข่งเพื่อพ่อ:D
   
 16. Wataru@SE101

  [email protected] New Member Member

  252
  10
  0
  1 ไม่มีเงินรางวัล ใช่มั๊ยครับ
  2 ค่าสมัคร 10,000 บาท นี่ คนลงสมัครได้สิทธิ์ อะไรบ้างอ่ะครับ

  ฝากถึงผู้จัด ผมเสียดาย soup up นะ มันกลายเป็นประเพณีที่คุณสร้าง แต่มันกำลังจะจางหายไป
  เข้าใจผู้จัดครับ ธุรกิจ ก้อคือ ธุรกิจ ผู้บริโภคอย่างผมทำได้แค่ หมุนไปตามกระแส

  ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 09:48:45 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 09:48:30 ----------

  1 ไม่มีเงินรางวัล ใช่มั๊ยครับ
  2 ค่าสมัคร 10,000 บาท นี่ คนลงสมัครได้สิทธิ์ อะไรบ้างอ่ะครับ

  ฝากถึงผู้จัด ผมเสียดาย soup up นะ มันกลายเป็นประเพณีที่คุณสร้าง แต่มันกำลังจะจางหายไป
  เข้าใจผู้จัดครับ ธุรกิจ ก้อคือ ธุรกิจ ผู้บริโภคอย่างผมทำได้แค่ หมุนไปตามกระแส
   
 17. Populaz

  Populaz New Member Member

  4,970
  25
  0
  ตามไปดูดีก่า :D


  แต่ถ้ามี Souped Up ก้อจะตามไปดูอีก :D

  ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 13:32:06 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 13:31:50 ----------

  ตามไปดูดีก่า :D


  แต่ถ้ามี Souped Up ก้อจะตามไปดูอีก :D
   
 18. Mochi_Racing

  Mochi_Racing New Member VIP

  692
  36
  0
  ติดตามครับ

  แต่อยากดูSouped upจัง
   
 19. Cyber-Asti

  Cyber-Asti New Member Member

  1,682
  4
  0
  อาจจะไปร่วมคับ...ขอดูคิวน้องๆและทีมแข่งอีกที

  รองานนี้มานานแล้วคับ และก็ได้เวลาแห่งความสนุกแล้ว

  ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 22:15:00 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 22:14:42 ----------

  อาจจะไปร่วมคับ...ขอดูคิวน้องๆและทีมแข่งอีกที

  รองานนี้มานานแล้วคับ และก็ได้เวลาแห่งความสนุกแล้ว
   
 20. Circuit

  Circuit Member Super Moderator

  208
  1
  18
 21. PONG DMAX

  PONG DMAX Active Member Member

  17,123
  14
  38
  ไปดูมา เป็นงานที่ท้าทายดี ถ้าปีหน้ามีอีก ต้องสนุกแน่....:D
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้