รายรับ - รายจ่าย ชมรม

การสนทนาใน 'Evolution Thailand' เริ่มโดย พัทยา@MRC#012, 10 สิงหาคม 2009

สถานะหัวข้อ:
ไม่เปิดให้ตอบกลับเพิ่มเติม
< Previous Thread | Next Thread >
 1. พัทยา@MRC#012

  พัทยา@MRC#012 New Member Moderator

  5,041
  19
  0
  สรุปค่าใช้จ่าย จากสนามนครชัยศรี
  รายรับ (นักเรียน) 48,000 บาท
  รายรับ (เพื่อนที่มาช่วงบ่าย 5 คัน) 5,000 บาท
  รวมรายรับ 53,000 บาท

  รายจ่าย ค่าสนาม (ลด 10%) 45,000 บาท
  ค่าอาหาร 2,800 บาท
  ค่าน้ำ 2,300 บาท
  ค่าใช้จ่ายอื่น สติกเกอร์ โทรโข่ง 900 บาท
  รวมค่าใช้จ่าย 51,000 บาท

  ดังนั้น จึงมีเงินเหลือ (รายรับ-รายจ่าย) 53,000-51,000 = 2,000 บาท


  ค่าพวงรีดงานศพ พี่ตู่ บางซื่อ 600 บาท
  ดังนั้น จึงมีเงินเหลือ (รายรับ-รายจ่าย) 2,000-600 = 1,400 บาท

  เงินที่เหลือ 1,400 บาท
  ผมและกรรมการพิจารณาแล้ว สรุปว่าจะตัดเข้าเป็นเงินกองกลางของชมรมก้อนแรกนะครับ
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 มิถุนายน 2010
 2. พัทยา@MRC#012

  พัทยา@MRC#012 New Member Moderator

  5,041
  19
  0
  สรุปค่าใช้จ่าย จากงาน Training Track Day 5,bย.53
  เก็บยอดรวมได้ 30,000 บาท

  1. ค่าสนาม 10,000 บาท
  2. ค่าอาจาร์ยผู้สอน 15,000 บาท
  3. ค่าอาหารและน้ำ 4,995 บาท
  รวมทั้งสิ้น 29,995 บาท

  ยอดเงินคงเหลือ 5 บาท จะนำเข้าบัญชีชมรมต่อไปครับ


  ขณะนี้มีเงินคงเหลือเงินที่เหลือ 1,405 บาท
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 5 กรกฎาคม 2010
 3. พัทยา@MRC#012

  พัทยา@MRC#012 New Member Moderator

  5,041
  19
  0
  ค่าพวงรีดเคารพศพคุณแม่พี่โอ๋ SCB จำนวน 500 บาท

  ขณะนี้มีเงินคงเหลือเงินที่เหลือ 905 บาท
   
 4. พัทยา@MRC#012

  พัทยา@MRC#012 New Member Moderator

  5,041
  19
  0
  เงินเหลือจากงาน มีทติ้งที่ บางแสน 4 กพ. 55
  มีเงินเหลือ 1500 บาท
  +
  รวมกับของเดิม 905 บาท

  เป็น ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 2,405 บาท ณ.วันที่ 4 ก.พ. 55
   
 5. พัทยา@MRC#012

  พัทยา@MRC#012 New Member Moderator

  5,041
  19
  0
  ยอดในกล่องรับบริจาค+ประมูล 19,033.25 บาท / ยอดบัญชี TRACK DAY 82,310.31 รวมยอดทั้งสิ้น 101,343.56 บาท ครับ

  สรุปยอดเงินรวมบัญชี AWD HYPER TRACK DAY#6 @2012
  จากการตรวจนับ ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2555
  ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 101,343.56 บาท ครับ
  โดยจะจัดสรรดังนี้
  1. จัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่นเพื่อมอบให้โรงเรียนประถมบางโพธิ์ใหม่ ประมาณ 60,000 บาท
  2. เก็บไว้ทำกิจกรรม AWD HYPER TRACK DAY#7 และกิจกรรมTOgether We Share ประมาณ 50,000 บาท
  จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันครับ

  ตัวแทนชมรมทำการแพ็คเงินใส่ถุง และ ส่งมอบให้คุณจรัญญา ดิสสะมาน ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลาดหลุมแก้ว เพื่อนำเข้าบัญชี TRACK DAY ต่อไปครับ
   
 6. พัทยา@MRC#012

  พัทยา@MRC#012 New Member Moderator

  5,041
  19
  0
  เครื่องเล่นที่บริจาค ให้โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่
  1.ชุดเครื่องเล่นรวมหนูน้อย 14,500 บาท
  2.ท่อลอดกระดานลื่น 8,000 บาท
  3.ชิงช้าคู่หน้าชน6ที่นั่ง 13,500 บาท
  4.ม้าหมุนรูปสัตว์6ที่นั่ง 10,000 บาท
  5.ม้ากระดก6ที่นั่ง 9,800 บาท
  6.ค่าขนส่ง+ติดตั้ง 3,000 บาท
  รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 58,800 บาท

  จะส่งเครื่องเล่นไปติดตั้งได้ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555
  แล้วเราจะนัดหมายกันเดินทางไปส่งมอบเป็นทางการ กับ ทางโรงเรียนอีกครั้งครับ
  บริจาคในนาม กลุ่มเพื่อน AWD HYPER TRACK DAY

  ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 28/5/55 จำนวนเงิน 77,753.56 บาท
  หัก ค่าเตรียมอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆวันที่ 22/6/55 (8,000.00) บาท
  ค่าเครื่องเล่นที่เหลืออีก 60 % รวมค่าโอน (35,360.00) บาท

  ยอดเงินคงเหลือ บัญชี Track Day วันที่ 13/6/55 34,393.56 บาท
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14 มิถุนายน 2012
 7. พัทยา@MRC#012

  พัทยา@MRC#012 New Member Moderator

  5,041
  19
  0
  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านๆจากทุกๆชมรม ที่ร่วมบริจาคเพื่อน้องๆมุสลิมโรงเรียนประถมบางโพธิ์ใหม่
  ในกิจกรรม AWD HYPER TRACK DAY#6 @2012 ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของเพื่อนๆและบรรดาอาจาร์ยทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ

  ยอดการบริจาคสรุปดังนี้ครับ
  1. กลุ่มสปอนเซอร์ AWD HYPER TRACK DAY บริจาค เครื่องสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง 60,000 บาท
  2. กลุ่มสปอนเซอร์ AWD HYPER TRACK DAY เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศรีมน้องๆ จำนวน 5,000 บาท
  3. คุณศุภวุฒิ ผลดก(พี่โหน่ง) PTT NGV รามอินทรา กม.6.5
  เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศรีมน้องๆ จำนวน 3,000 บาท
  3. เสธ.เบนซ์ กลุ่มบริษัท ARMY SUPPLY บริจาคอุปกรณ์การเรียน 10,000 บาท
  4. คุณโอ๊ต A-Motorsport บริจาค ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  5. คุณศุภวุฒิ ผลดก PTT NGV รามอินทรา กม.6.5 บริจาค ทุนสำหรับส่งเสริมกิจกรรมลิเกฮูลูของน้องๆนักเรียนมุสลิม 5,000 บาท
  รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 93,000 บาทครับ

  แจ้งความคืบหน้า มายังผู้สนับสนุนทุกท่านครับ

  ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 28/5/55 จำนวนเงิน 77,753.56 บาท
  หัก ค่าเตรียมอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆวันที่ 22/6/55 (8,000.00) บาท
  ค่าเครื่องเล่นที่เหลืออีก 60 % รวมค่าโอน (35,360.00) บาท
  คุณศุภวุฒิ ผลดก PTT NGV รามอินทรา บริจาคค่าอาหารกลางวัน 3,000 บาท 22/6/55

  ยอดเงินคงเหลือ บัญชี Track Day วันที่ 22/6/55 37,393.56 บาท
   
< Previous Thread | Next Thread >
สถานะหัวข้อ:
ไม่เปิดให้ตอบกลับเพิ่มเติม

แบ่งปันหน้านี้