ความรู้เกียวกับโช้ค

การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย Kc1.6SLX, 17 กรกฎาคม 2009

< Previous Thread | Next Thread >
 1. Kc1.6SLX

  Kc1.6SLX New Member Member

  520
  2
  0
  โช้คอัพ (SHOCK ABSORBERS) มีหน้าที่โดยพื้นฐานคือ เป็นตัวควบคุมการยุบตัว และการยืดตัวของสปริง (COIL SPRING) แหนบ(LEAFSPRING) และสปริงแบบแท่ง (TORTION BAR) ถ้าไม่มีโช้คอัพรถจะเต้นไม่หยุด

  โช้คอัพ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งในระบบรองรับของรถยนต์ เพื่อลดแรงกระแทก ที่เกิดจากพื้นผิวของถนนที่ไม่เรียบ ซึ่งโดยมีหน้าที่พื้นฐานคือ เป็นอุปกรณ์ที่คอยควบคุม การทำงานของสปริงหรือแหนบ โดยเมื่อรถยนต์ได้รับแรงกระแทกเนื่องจากสภาพถนน โช้คอัพจะเป็นตัวหน่วง การเคลื่อนที่ขึ้นและลงของตัวรถยนต์ เพื่อให้รถยนต์ได้รับแรงสะเทือนน้อยที่สุด และควบคุมล้อรถ ให้สัมผัสกับพื้นผิวของถนนขณะรถวิ่ง โช้คอัพของรถยนต์โดยทั่วไปแล้ว ไม่มีหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุก สปริง หรือ แหนบ จะทำหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุก

  โช้คอัพ (SHOCK ABSORBERS) คือ อุปกรณ์ที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง อยู่ในระบบรองรับของรถยนต์ เพื่อลดการกระแทก อันเกิดจากพื้นผิวของถนนที่ไม่เรียบ หน้าที่ต่างกัน แต่ ทำงานร่วมกันระหว่างโช้คอัพ กับ สปริง

  สปริง เป็น อุปกรณ์ส่วนหนึ่งในระบบรองรับของรถยนต์ เมื่อมีแรงกดลงมาสปริง จะทำการยุบตัวลง และ ค่อยคืนสภาพเดิม กล่าวคือ เป็นอุปกรณ์รองรับน้ำหนัก และความยืดหยุ่นของรถยนต์

  โช้คอัพ เป็น อุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของระบบช่วงล่าง คือ เป็นตัวรองรับแรงกระแทก และควบคุมการยึดเกาะถนนของตัวรถยนต์ โช้คอัพ และสปริงต้องทำงานร่วมกัน โดยเมื่อมีแรงกดมายังช่วงล่างสปริงจะทำการยุบตัว และค่อย ๆ ดีดตัวขึ้น ตรงส่วนนี้เอง โช้คอัพจะเข้ามามีส่วนร่วมในการลดแรงดีดตัวของสปริง ทำให้แรงดีดตัวของสปริงมีความหนืดขึ้น ทำให้มีความรู้สึกนุ่มขึ้นของช่วงล่าง ถ้าโช้คอัพสามารถลดแรงดีดตัวของสปริงได้มากเท่าใด ก็แสดงถึง ประสิทธิภาพของโช้คอัพได้มากเท่านั้น
  วิธีการเลือกซื้อ
  โช้คอัพ (SHOCK ABSORBERS) ที่ ใช้ในรถยนต์อยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นโช้คอัพที่ทำงาน โดยอาศัยการทำงานด้วยระบบน้ำมันไฮดรอลิค (HYDRAULIC OIL) หรือที่เรียกว่า น้ำมันโช้คอัพ โดยบรรจุไว้ ในภาชนะทรงกระบอก และอาศัยแรงดันของลูกสูบอัดให้น้ำมันไฮดรอลิค ที่อยู่ภายในกระบอกไหล ผ่านรูเล็ก ๆ (ORIFICE) ที่อยู่ภายในลูกสูบ โดยที่รูเล็กๆเหล่านี้ จะมีหน้าที่ควบคุม และจำกัดการไหลของ น้ำมันไฮดรอลิค ในขณะที่รถวิ่งไปบนทางที่ขรุขระ สปริงหรือแหนบของรถจะมีการยืดตัวและหดตัว ตามจังหวะการสั่นสะเทือนของล้อรถยนต์ ดังนั้นน้ำมันไฮดรอลิคที่ไหลผ่านรูเล็กๆภายในลูกสูบ จึงมีหน้าที่ในการหน่วงเหนี่ยว การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของสปริงและแหนบของรถยนต์
  หลักการทำงาน
  โช้คอัพที่ใช้ใน ปัจจุบัน เป็นโช้คอัพที่อาศัยหลักการทำงานด้วยระบบน้ำมันไฮดรอลิค ( น้ำมันโช้คอัพ) โดยบรรจุไว้ในภาชนะทรงกระบอก และอาศัยแรงดันของลูกสูบ อัดให้น้ำมันไฮดรอลิคไหลผ่านรูเล็ก ๆ ที่อยู่ในลูกสูบ โดยรูเล็ก ๆ เหล่านี้จะมีหน้าที่ควบคุม และจำกัดการไหล ของน้ำมันไฮดรอลิค เมื่อรถได้รับแรงกระเทือนบนทางที่ขรุขระ สปริงหรือแหนบของรถจะยืด และหดตัวตามจังหวะการสั่นสะเทือนของล้อ รถยนต์ ดังนั้นน้ำมันไฮดรอลิคที่ไหลผ่านรูเล็ก ๆ ภายในลูกสูบจึงมีหน้าที่หน่วงเหนียว การดีดตัวอย่างรวดเร็วของสปริง หรือแหนบของรถยนต์

  โช้คอัพแบ่งออกตามสื่อการทำงานได้เป็น 2 ชนิดคือ
  โช้คอัพรถยนต์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้แบ่งตามรูปแบบการทำงานได้ 2 ชนิด คือ
  โช้คอัพน้ำมัน โช้คอัพ ชนิดนี้จะทำงานโดยใช้ น้ำมันไฮดรอลิคเป็นตัวทำงานเพียงอย่างเดียวดังนั้นโช้คอัพชนิดนี้ในขณะทำงาน จะเกิด ฟองอากาศ จึงทำให้ขาดช่วงการทำงาน
  โช้คอัพแบบแก็ส โช้คอัพ ชนิดนี้เป็นโช้คอัพน้ำมันไฮดรอลิค แล้วบรรจุแก๊สไนโตรเจนเข้าไปภายในกระบอกโช้คอัพ เพื่อกำจัดฟอง อากาศของน้ำมัน ที่เกิดขึ้นภายในโช้คอัพ จึงทำให้โช้คอัพชนิดนี้ทำงานได้อย่างราบเรียบ สม่ำเสมอ
  ความแตกต่างของโช้ค ระหว่างแก้สกับน้ำมัน
  โช้คอัพแก็ส คือ โช้คอัพที่อาศัยการทำงานร่วมกัน ระหว่างแก๊สไนโตรเจน และ น้ำมันไฮดรอลิค มีหลักการทำงานคือเมื่อโช้คอัพได้ ้รับแรงสะเทือนจากพื้นถนน ลูกสูบของโช้คอัพ จะเลื่อนตัวลงมาด้านล่างของกระบอกลูกสูบ ทำให้น้ำมันไฮดรอลิคที่บรรจุในกระบอกสูบ ไหลผ่านวาล์วขึ้นไปห้องน้ำมันด้านบน และน้ำมันอีกส่วนไหลผ่านวาลว์ ด้านล่างเข้าไปในห้องน้ำมันสำรอง ขณะเดียวกันน้ำมันในห้องน้ำ มันสำรอง จะทำการอัดแก๊สไนโตรเจนให้เกิดแรงดันเมื่อแก๊สมีแรงดัน ก็จะดันน้ำมันไฮโดรลิคที่อยู่ในห้องน้ำมันสำรอง กลับเข้าสู่กระบอก สูบดังเดิมโดยในขณะเดียวกัน แรงดันที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ฟองอากาศแตกตัว
  ประสิทธิภาพในการขับขี่
  * สามารถขับขี่บนพื้นถนนที่ขรุขระ ถิ่นทุรกันดารได้ดีเยี่ยม
  * สามารถใช้กับงานหนัก หรือ งานที่ต้องการความสมบุก สมบันในการขับขี่
  * โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าน้ำมัน
  โช้คอัพน้ำมัน โช้คอัพชนิดนี้ใช้น้ำมันไฮดรอลิคเป็นตัวทำงานให้เกิดความหนืดเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ทำงานน้ำมันไฮดรอลิค
  จะไหลผ่านวาล์วภายในลูกสูบจึงทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นภายในน้ำมันไฮดรอลิค ฟองอากาศของน้ำมันจะทำให้โช้คอัพทำงาน ได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะกับรถที่ต้องใช้ความเร็วสูง เพราะถ้าฟองอากาศแตกจะทำให้โช้คอัพเกิดการขาดช่วงการทำงานในช่วงสั้นๆ
  อาจจะทำให้รถเสียการควบคุมได้
  ประสิทธิภาพในการขับขี่
  * ทำให้ขับขี่ได้ดีบนถนนทางเรียบ
  * ใช้กับงานเบา หรือ รถที่ใช้งานน้อย
  * ให้ความรู้สึกนุ่มนวลกว่าบนทางเรียบ
  * หากน้ำมันถูกทำให้ร้อนมาก ประสิทธิภาพการดูดซับจะลดลง

  ระบบรองรับ ประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญดังนี้

  1. สปริง ทำหน้าที่รับอาการสั่นสะเทือนหรืออาการกระแทกของตัวรถยนต์ ตามสภาพพื้นผิวถนน
  2. โช้คอัพ ทำหน้าที่ดูดซับหรือควบคุมอาการสั่นสะเทือนของสปริงเพื่อช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
  3. เหล็กกันโคลง ทำหน้าที่ช่วยให้รถยนต์มีเสถียรภาพในการทรงตัวที่ดีขึ้นป้องการโยนตัวไปมาในขณะที่รถยนต์วิ่ง
  4. ระบบแขนต่อช่วงล่าง ทำหน้าที่จับยึดส่วนต่างๆในระบบรองรับและควบคุมการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ในแนวดิ่งและแนวขวางของตัวถังและล้อรถยนต์


  ขอบคุณขอมูลจากwww.autocheckpoint.co.th/:cool:
   
 2. Leodraspa

  Leodraspa New Member Member

  199
  8
  0
  ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
   
 3. virus_x

  virus_x New Member Member

  483
  3
  0
  ขอบคุณครับ
   
 4. เต็มอิ่มเลยครับ ขอบคุณครับ
   
 5. slimant

  slimant New Member Moderator

  1,271
  4
  0
  แหล่ม

  :)
   
 6. Crazy_m

  Crazy_m New Member Member

  93
  0
  0
  แล้วถ้าโช๊คมันรั่วส่งผลอะไรต่อการวิ่ง เยอะไหมอ่ะครับ
   
 7. Kc1.6SLX

  Kc1.6SLX New Member Member

  520
  2
  0
  จะทำให้รถมีอากรโครงเวลาเข้าโค้ง+การซับแรงกระแทกลดลง
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้